The Jingbirok A Memoir of Imjin War (Jing Bi Rok / 징비록 임진왜란 피로 쓴 교훈 / Jingbirok: Imjinwaeran Piro Sseun Gyohoon) فارسی زیرنویس  


The Jingbirok A Memoir of Imjin War (Jing Bi Rok / 징비록 임진왜란 피로 쓴 교훈 / Jingbirok: Imjinwaeran Piro Sseun Gyohoon)