زیرنویس فارسی The Big Bang Theory - فصل دوازدهم  


لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

The Big Bang Theory - فصل دوازدهم

  • سال : 2018
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language نام و مشخصات ریلیز فیلم/سریال فایل ها H.I. ناشر توضیحات
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E10.WEBRip.x264-ION10   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E10.WEBRip.x264-ION10   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E10.The.VCR.Illumination.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E10.The.VCR.Illumination.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E10.The.VCR.Illumination.720p.AMZN.WEB-DL.MkvCage   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E10.The.VCR.Illumination.720p.AMZN.WEB-DL.MkvCage   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E10.The.VCR.Illumination.720p.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E10.The.VCR.Illumination.720p.1080p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E10.The.VCR.Illumination.720p.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E10.The.VCR.Illumination.720p.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E10.The.VCR.Illumination.480p.720p.WEB-HD.x264-Pahe   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E10.The.VCR.Illumination.480p.720p.WEB-HD.x264-Pahe   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E10.The.VCR.Illumination.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E10.The.VCR.Illumination.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E10.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E10.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E10.HDTV.x264-SVA-Fa   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E10.HDTV.x264-LOL.HI   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E10.HDTV.x264-LOL   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E10.All.WEB   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E10.All.WEB   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E10.480p.HDTV.x264-mSD.HI   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E10.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E10.1080p.WEB.H264-MEMENTO   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E10.1080p.WEB.H264-MEMENTO   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E10.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09-The.Citation.Negation.iNTERNAL.720p.WEB.x264-Fa   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09-The.Citation.Negation.iNTERNAL.720p.WEB.x264-Fa   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.Web.DL.x264   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.Web.DL.x264   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.The.Citation.Negation.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.The.Citation.Negation.720p.WEBRip.2CH.HEVC-PA   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.The.Citation.Negation.720p.WEBRip.2CH.HEVC-PA   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.The.Citation.Negation.720p.WEB-HD   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.The.Citation.Negation.720p.WEB-HD   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.The.Citation.Negation.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.The.Citation.Negation.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.The.Citation.Negation.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.The.Citation.Negation.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.The.Citation.Negation.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.The.Citation.Negation.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.The.Citation.Negation.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.HDTV.x264-SVA-Fa   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.HDTV.x264-SVA-Fa   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.HDTV.x264-LOL.HI   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.HDTV.x264-LOL.HI   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.HDTV.x264-LOL   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.HDTV.x264-LOL   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.HDTV.x264-Fa   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.HDTV.x264-Fa   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.720p.WEB-DL.2CH.x265-RMT   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.720p.AMZN.WEB-DL-MkvCage   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.480p.WEB-DL.x264-RMT   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.480p.HDTV.x264-mSD.HI   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.480p.HDTV.x264-mSD.HI   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.480p.HDTV.x264-mSD   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.480p.HDTV.x264-mSD   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.1080p.WEB.x264-TBS   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.1080p.WEB.x264-TBS   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.1080p.AMZN.WEB-DL.x265.10bit-PSA   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E09.1080p.2CH.WEB-DL.x264   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.WEBRip.x264-ION10   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.Web.DL-Fa   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.Web.DL-Fa   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.Web.DL.x264-Fa   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.Web.DL.x264-Fa   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.The.Consummation.Deviation.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.The.Consummation.Deviation.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.The.Consummation.Deviation.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.The.Consummation.Deviation.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.The.Consummation.Deviation.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.The.Big.Bang.Theory.S12E08.The.Consummation.Deviation.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.The Consummation Deviation.720p.WEBRip.2CH.HEVC-PA   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.The Consummation Deviation.720p.WEBRip.2CH.HEVC-PA   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.The Consummation Deviation.720p.WEB-HD   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.The Consummation Deviation.720p.WEB-HD   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.The Consummation Deviation.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.The Consummation Deviation.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.The Consummation Deviation.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.The Consummation Deviation.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.The Consummation Deviation.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.The Consummation Deviation.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.iNTERNAL.1080p.WEB.H264-METCON   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.HDTV.x264-SVA-Fa   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.HDTV.x264-SVA-Fa   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.HDTV.x264-LOL.HI   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.HDTV.x264-LOL.HI   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.HDTV.x264-LOL   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.HDTV.x264-LOL   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.480p.HDTV.x264-mSD.HI   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.480p.HDTV.x264-mSD.HI   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.480p.HDTV.x264-mSD   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E08.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E07.Web.DL-Fa   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E07.Web.DL-Fa   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E07.The Grant Allocation Derivation.720p.WEBRip.2CH.HEVC-PA   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E07.The Grant Allocation Derivation.720p.WEBRip.2CH.HEVC-PA   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E07.The Grant Allocation Derivation.720p.WEB-HD   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E07.The Grant Allocation Derivation.720p.WEB-HD   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E07.The Grant Allocation Derivation.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E07.The Grant Allocation Derivation.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E07.The Grant Allocation Derivation.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E07.The Grant Allocation Derivation.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E07.The Grant Allocation Derivation.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E07.The Grant Allocation Derivation.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E07.HDTV.x264-SVA-Fa   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E07.HDTV.x264-SVA-Fa   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E07.HDTV.x264-LOL.HI   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E07.HDTV.x264-LOL.HI   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E07.HDTV.x264-LOL   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E07.HDTV.x264-LOL   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E07.480p.HDTV.x264-mSD.HI   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E07.480p.HDTV.x264-mSD.HI   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E07.480p.HDTV.x264-mSD   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E07.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E07.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E07.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E06.The Imitation Perturbation.720p.WEBRip.2CH.HEVC-PA   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E06.The Imitation Perturbation.720p.WEB-HD   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E06.The Imitation Perturbation.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E06.The Imitation Perturbation.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E06.The Imitation Perturbation.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E06.HDTV.x264-LOL.HI   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E06.HDTV.x264-LOL   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E06.480p.HDTV.x264-mSD.HI   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E06.480p.HDTV.x264-mSD   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E06.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E05.The.Planetarium.Collision.720p.WEBRip.2CH.HEVC-PSA   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E05.The.Planetarium.Collision.720p.WEB-HD   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E05.The.Planetarium.Collision.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E05.The.Planetarium.Collision.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E05.The.Planetarium.Collision.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E05.HDTV.x264-LOL.HI   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E05.HDTV.x264-LOL   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E05.480p.HDTV.x264-mSD.HI   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E05.480p.HDTV.x264-mSD   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E05.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E04.The.Tam.Turbulence.720p.WEBRip.2CH.HEVC-PSA   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E04.The.Tam.Turbulence.720p.WEBRip.2CH.HEVC-PSA   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E04.The.Tam.Turbulence.720p.WEB-HD   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E04.The.Tam.Turbulence.720p.WEB-HD   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E04.The.Tam.Turbulence.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E04.The.Tam.Turbulence.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E04.The.Tam.Turbulence.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E04.The.Tam.Turbulence.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E04.The.Tam.Turbulence.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E04.The.Tam.Turbulence.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E04.HDTV.x264-LOL.HI   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E04.HDTV.x264-LOL.HI   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E04.HDTV.x264-LOL   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E04.HDTV.x264-LOL   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E04.480p.HDTV.x264-mSD.HI   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E04.480p.HDTV.x264-mSD.HI   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E04.480p.HDTV.x264-mSD   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E04.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E04.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E04.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E03.The.Procreation.Calculation.720p.WEBRip.2CH.HEVC-PSA   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E03.The.Procreation.Calculation.720p.WEBRip.2CH.HEVC-PSA   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E03.The.Procreation.Calculation.720p.WEB-HD   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E03.The.Procreation.Calculation.720p.WEB-HD   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E03.The.Procreation.Calculation.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E03.The.Procreation.Calculation.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E03.The.Procreation.Calculation.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E03.The.Procreation.Calculation.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E03.The.Procreation.Calculation.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E03.The.Procreation.Calculation.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E03.HDTV.x264-SVA-Fa   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E03.HDTV.x264-SVA-Fa   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E03.HDTV.x264-SVA   Danialsj
 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E03.HDTV.x264-LOL.HI   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E03.HDTV.x264-LOL.HI   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E03.HDTV.x264-LOL   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E03.HDTV.x264-LOL   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E03.480p.HDTV.x264-mSD.HI   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E03.480p.HDTV.x264-mSD.HI   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E03.480p.HDTV.x264-mSD   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E03.480p.HDTV.x264-mSD   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E03.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E03.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E02.WEBRip.x264-ION10   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E02.The.Wedding.Gift.Wormhole.720p.WEB-HD.x264.Pahe   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E02.The.Wedding.Gift.Wormhole.720p.WEB-DL.x264.MkvCage   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E02.The.Wedding.Gift.Wormhole.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rartv]   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E02.The.Wedding.Gift.Wormhole.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb   9B0DY
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E02.The.Wedding.Gift.Wormhole.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rartv]   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E02.The.Wedding.Gift.Wormhole.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   9B0DY
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E02.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE[rartv]   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E02.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.CHI   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E02.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E02.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE[rartv]   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E02.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE.CHI   avadl
Exclusive Interpreted By Ali Ghoroubi. #AvaDL.ME 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E02.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-BAMBOOZLE   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E02.HDTV.x264-LOL.HI   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E02.HDTV.x264-LOL.HI   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E02.HDTV.x264-LOL   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E02.HDTV.x264-LOL   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E02.480p.HDTV.x264-mSD.HI   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E02.480p.HDTV.x264-mSD.HI   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E02.480p.HDTV.x264-mSD   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E02.480p.HDTV.x264-mSD   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E02.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E02.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E01.The.Conjugal.Configuration.720p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E01.The.Conjugal.Configuration.720p.WEBRip.2CH.HEVC-PSA   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E01.The.Conjugal.Configuration.720p.WEB-HD.x264.150MB.fa   GOODARZ
مترجم : گودرز totalfilm.in 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E01.The.Conjugal.Configuration.720p.WEB-HD   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E01.The.Conjugal.Configuration.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E01.The.Conjugal.Configuration.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E01.The.Conjugal.Configuration.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E01.The.Conjugal.Configuration.1080p.WEBRip.2CH.x265.HEVC-PSA   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E01.The.Conjugal.Configuration.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E01.The.Conjugal.Configuration.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E01.HDTV.x264-SVA   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E01.HDTV.x264-LOL.HI   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E01.HDTV.x264-LOL.HI   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E01.HDTV.x264-LOL   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E01.HDTV.x264-LOL   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E01.HDTV.x264-KILLERS   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E01.HDTV.x264   XWORLD
translated by: Hamed1302 instagram:H_M_NIA The.Big.Bang.Theory.S12E01.1080p.HDTV.X264-DIMENSION The.Big.Bang.Theory.S12E01.480p.HDTV.x264-mSD The.Big.Bang.Theory.S12E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION The.Big.Bang.Theory.S12E01.HDTV.x264-LOL The.Big.Bang.Theory.S12E01.480p.HDTV.x264-mSD.HI The.Big.Bang.Theory.S12E01.HDTV.x264-LOL.HI The.Big.Bang.Theory.S12E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E01.480p.HDTV.x264-mSD.HI   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E01.480p.HDTV.x264-mSD   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E01.480p.HDTV.x264-mSD   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E01.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CHl   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E01.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The.Big.Bang.Theory.S12E01.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The Big Bang Theory - 12x10 - The VCR Illumination   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The Big Bang Theory - 12x09 - The Citation Negation   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The Big Bang Theory - 12x09 - The Citation Negation   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The Big Bang Theory - 12x08 - The Consummation Deviation   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The Big Bang Theory - 12x08 - The Consummation Deviation   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The Big Bang Theory - 12x07 - The Grant Allocation Derivation   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com 
فارسی The Big Bang Theory - 12x07 - The Grant Allocation Derivation   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The Big Bang Theory - 12x06 - The Imitation Perturbation   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The Big Bang Theory - 12x05 - The Planetarium Collision   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The Big Bang Theory - 12x04 - The Tam Turbulence   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The Big Bang Theory - 12x04 - The Tam Turbulence   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The Big Bang Theory - 12x03 - The Procreation Calculation   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The Big Bang Theory - 12x03 - The Procreation Calculation   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█  
فارسی The Big Bang Theory - 12x02 - The Wedding Gift Wormhole   ShirinDC
💢 DC شیرین 💢 DibaMoviez.com  
فارسی The Big Bang Theory - 12x02 - The Wedding Gift Wormhole   EISHEN
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█ 
فارسی The Big Bang Theory - 12x01 - The Conjugal Configuration   SinaKh
█ ► زیرنویس از سـینــا و مــصطـفــی | NightMovie.Co ◄█