زیرنویس فارسی Skyscraper  


لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Skyscraper

اطلاعات بیشتر در IMDB

  • سال : 2018
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language نام و مشخصات ریلیز فیلم/سریال فایل ها H.I. ناشر توضیحات
فارسی Skyscraper.2018.KORSUB.HDRip.XviD-AVID   Ali.Khazaei88
█► ترجمه‌: رضا آذرمـی و علی خزایــی ◄█ 
فارسی Skyscraper.2018.KORSUB.HDRip.XviD-AVID   ._Marshall_.
█► Marshall , Faezeh | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
فارسی Skyscraper.2018.KORSUB.HDRip.XviD-AVID   Mahya14
►► Mahya14 | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
فارسی Skyscraper.2018.KORSUB.HDRip.XviD-AVID   MgarMsiri_9194
██ LiLMeDiA.Tv& Film9 | و محـمد گرمـسیـریCardinal آرین ██ 
فارسی Skyscraper.2018.KORSUB.HDRip.XviD-AVID   Hunter96
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی 
فارسی Skyscraper.2018.KORSUB.HDRip.XviD.MP3-STUTTERSHIT   Ali.Khazaei88
█► ترجمه‌: رضا آذرمـی و علی خزایــی ◄█ 
فارسی Skyscraper.2018.KORSUB.HDRip.XviD.MP3-STUTTERSHIT   ._Marshall_.
█► Marshall , Faezeh | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
فارسی Skyscraper.2018.KORSUB.HDRip.XviD.MP3-STUTTERSHIT   Mahya14
►► Mahya14 | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
فارسی Skyscraper.2018.KORSUB.HDRip.XviD.MP3-STUTTERSHIT   MgarMsiri_9194
██ LiLMeDiA.Tv& Film9 | و محـمد گرمـسیـریCardinal آرین ██ 
فارسی Skyscraper.2018.KORSUB.HDRip.XviD.MP3-STUTTERSHIT   Hunter96
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی 
فارسی Skyscraper.2018.KORSUB.HDRip.XviD.AC3-STUTTERSHIT   ._Marshall_.
█► Marshall , Faezeh | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
فارسی Skyscraper.2018.KORSUB.HDRip.x264-STUTTERSHIT   Ali.Khazaei88
█► ترجمه‌: رضا آذرمـی و علی خزایــی ◄█ 
فارسی Skyscraper.2018.KORSUB.HDRip.x264-STUTTERSHIT   ._Marshall_.
█► Marshall , Faezeh | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
فارسی Skyscraper.2018.KORSUB.HDRip.x264-STUTTERSHIT   Mahya14
►► Mahya14 | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
فارسی Skyscraper.2018.KORSUB.HDRip.x264-STUTTERSHIT   MgarMsiri_9194
██ LiLMeDiA.Tv& Film9 | و محـمد گرمـسیـریCardinal آرین ██ 
فارسی Skyscraper.2018.KORSUB.HDRip.x264-STUTTERSHIT   Hunter96
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی 
فارسی Skyscraper.2018.HC.HDRip.XViD.AC3-ETRG   Ali.Khazaei88
█► ترجمه‌: رضا آذرمـی و علی خزایــی ◄█ 
فارسی Skyscraper.2018.HC.HDRip.XViD.AC3-ETRG   ._Marshall_.
█► Marshall , Faezeh | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
فارسی Skyscraper.2018.HC.HDRip.XViD.AC3-ETRG   Mahya14
►► Mahya14 | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
فارسی Skyscraper.2018.HC.HDRip.XViD.AC3-ETRG   MgarMsiri_9194
██ LiLMeDiA.Tv& Film9 | و محـمد گرمـسیـریCardinal آرین ██ 
فارسی Skyscraper.2018.HC.HDRip.XViD.AC3-ETRG   Hunter96
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی 
فارسی Skyscraper.2018.HC.HDRip.x264.AC3-EVO   Ali.Khazaei88
█► ترجمه‌: رضا آذرمـی و علی خزایــی ◄█ 
فارسی Skyscraper.2018.HC.HDRip.x264.AC3-EVO   ._Marshall_.
█► Marshall , Faezeh | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
فارسی Skyscraper.2018.HC.HDRip.x264.AC3-EVO   Mahya14
►► Mahya14 | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
فارسی Skyscraper.2018.HC.HDRip.x264.AC3-EVO   MgarMsiri_9194
██ LiLMeDiA.Tv& Film9 | و محـمد گرمـسیـریCardinal آرین ██ 
فارسی Skyscraper.2018.HC.HDRip.X264.AC3-EVO   Hunter96
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی 
فارسی Skyscraper.2018.720p.KORSUB.HDRip.XviD.MP3-STUTTERSHIT   ._Marshall_.
█► Marshall , Faezeh | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
فارسی Skyscraper.2018.720p.KORSUB.HDRip.XviD.MP3-STUTTERSHIT   Hunter96
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی 
فارسی Skyscraper.2018.720p.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT   Ali.Khazaei88
█► ترجمه‌: رضا آذرمـی و علی خزایــی ◄█ 
فارسی Skyscraper.2018.720p.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT   ._Marshall_.
█► Marshall , Faezeh | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
فارسی Skyscraper.2018.720p.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT   Mahya14
►► Mahya14 | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
فارسی Skyscraper.2018.720p.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT   MgarMsiri_9194
██ LiLMeDiA.Tv& Film9 | و محـمد گرمـسیـریCardinal آرین ██ 
فارسی Skyscraper.2018.720p.HC.HDRip.x264-MkvCage   Ali.Khazaei88
█► ترجمه‌: رضا آذرمـی و علی خزایــی ◄█ 
فارسی Skyscraper.2018.720p.HC.HDRip.x264-MkvCage   ._Marshall_.
█► Marshall , Faezeh | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
فارسی Skyscraper.2018.720p.HC.HDRip.x264-MkvCage   Mahya14
►► Mahya14 | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
فارسی Skyscraper.2018.720p.HC.HDRip.x264-MkvCage   MgarMsiri_9194
██ LiLMeDiA.Tv& Film9 | و محـمد گرمـسیـریCardinal آرین ██ 
فارسی Skyscraper.2018.720p.HC.HDRip.X264-MkvCage   Hunter96
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی 
فارسی Skyscraper.2018.720p.HC.HDRip.X264-iExTV   Ali.Khazaei88
█► ترجمه‌: رضا آذرمـی و علی خزایــی ◄█ 
فارسی Skyscraper.2018.720p.HC.HDRip.X264-iExTV   Mahya14
►► Mahya14 | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
فارسی Skyscraper.2018.720p.HC.HDRip.X264-iExTV   MgarMsiri_9194
██ LiLMeDiA.Tv& Film9 | و محـمد گرمـسیـریCardinal آرین ██ 
فارسی Skyscraper.2018.720p.HC.HDRip.X264-IExTV   Hunter96
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی 
فارسی Skyscraper.2018.720p.HC.HDRip.x264.AC3-EVO   Ali.Khazaei88
█► ترجمه‌: رضا آذرمـی و علی خزایــی ◄█ 
فارسی Skyscraper.2018.720p.HC.HDRip.x264.AC3-EVO   Mahya14
►► Mahya14 | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
فارسی Skyscraper.2018.720p.HC.HDRip.x264.AC3-EVO   MgarMsiri_9194
██ LiLMeDiA.Tv& Film9 | و محـمد گرمـسیـریCardinal آرین ██ 
فارسی Skyscraper.2018.720p.HC.HDRip.X264.AC3-EVO   Hunter96
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی 
فارسی Skyscraper.2018.1080p.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT   Ali.Khazaei88
█► ترجمه‌: رضا آذرمـی و علی خزایــی ◄█ 
فارسی Skyscraper.2018.1080p.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT   ._Marshall_.
█► Marshall , Faezeh | Film2Movie ارائه ای از وبسایتِ ◄█  
فارسی Skyscraper.2018.1080p.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT   Mahya14
►► Mahya14 | ارائه شده توسط وبسایتِ ۳۰نما ◄◄ 
فارسی Skyscraper.2018.1080p.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT   MgarMsiri_9194
██ LiLMeDiA.Tv& Film9 | و محـمد گرمـسیـریCardinal آرین ██ 
فارسی Skyscraper.2018.1080p.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT   Hunter96
●► Movie98.LINK | محمد مسعودی 
فارسی "SkyScraper" Official Trailer 2 (2018)   The.Mayhem
Translated to فارسی by Omid ZF