زیرنویس فارسی He Hymn of Death (Praise of Death / Saui Chanmi / 사의 찬미)  


لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

He Hymn of Death (Praise of Death / Saui Chanmi / 사의 찬미)

اطلاعات بیشتر در IMDB

  • سال : 2018
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language نام و مشخصات ریلیز فیلم/سریال فایل ها H.I. ناشر توضیحات
فارسی 사의 찬미~He.Hymn.of.Death_All.Episodes❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@Barcodesubtitle❤️ تمام قسمتها  
فارسی 사의 찬미~He.Hymn.of.Death.E05-E06 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️  
فارسی 사의 찬미~He.Hymn.of.Death.E03-E04 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
فارسی 사의 찬미~He.Hymn.of.Death.E01-E02 ❤️(Barcode)❤️   Mary_fall
❤️@barcodesubtitle❤️ 
فارسی 사의 찬미.Hymn.of.Death.E05-E06.OpusSub   safira3000
OpusSub Team :ترجمه و زیرنویس 》》Telegram》》@OpusSub  
فارسی 사의 찬미.Hymn.of.Death.E03-E04.OpusSub   Bahar336
OpusSub Team :ترجمه و زیرنویس 》》Telegram》》@OpusSub 
فارسی 사의 찬미.Hymn.of.Death.E01-E06.(All).OpusSub   safira3000
OpusSub Team :ترجمه و زیرنویس 》》Telegram》》@OpusSub  
فارسی 사의 찬미.Hymn.of.Death.E01-E02.OpusSub   Mahboobe1994
OpusSub Team :ترجمه و زیرنویس 》》Telegram》》@OpusSub 
فارسی Only My Heart Knows) (사의찬미 OST Part 1) Death_Song @F971korea   f971
F971 
فارسی Hymn.of.Death.E05-06.END   SubRosa
کانال طرفداران: @leejongsuk_ir || ترجمه پروموویز ProMovies.me 
فارسی Hymn.of.Death.E03-E04   SubRosa
کانال طرفداران: @leejongsuk_ir || ترجمه پروموویز ProMovies.me  
فارسی Hymn.of.Death.E01-E02   SubRosa
کانال طرفداران: @leejongsuk_ir || ترجمه پروموویز ProMovies.me  
فارسی He Hymn of Death Episode 02   Persian Dream Team
DoNyA - Rasselas @PersianDreamTeam 
فارسی He Hymn of Death Episode 01   Persian Dream Team
Neginell @PersianDreamTeam