زیرنویس فارسی Elementary - فصل ششم  


لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Elementary - فصل ششم

اطلاعات بیشتر در IMDB

  • سال : 2018
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language نام و مشخصات ریلیز فیلم/سریال فایل ها H.I. ناشر توضیحات
فارسی Elementary.Season.06.Complete.XviD-AFG   MeysaM-UnicorN
█ کل فصل ششم | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.Season.06.Complete.HDTV.x264-KILLERS   MeysaM-UnicorN
█ کل فصل ششم | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.Season.06.Complete.720p.HEVC.x265-MeGusta   MeysaM-UnicorN
█ کل فصل ششم | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.Season.06.Complete.720p.HDTV.x264-KILLERS   MeysaM-UnicorN
█ کل فصل ششم | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.Season.06.Complete.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ کل فصل ششم | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.Season.06.Complete.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ کل فصل ششم | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.Season.06.Complete.720p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ کل فصل ششم | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.Season.06.Complete.480p.x264-mSD   MeysaM-UnicorN
█ کل فصل ششم | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.Season.06.Complete.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ کل فصل ششم | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.Season.06.Complete.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ کل فصل ششم | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E21.Whatever.Remains.However.Improbable.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E21.Whatever.Remains.However.Improbable.720p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E21.Whatever.Remains.However.Improbable.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E21.Whatever.Remains.However.Improbable.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E21.HDTV.x264-KILLERS.CHI   NegarFD
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E21.720p.HDTV.x264-KILLERS.CHI   NegarFD
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E21.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   NegarFD
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E20.HDTV.x264-KILLERS   MeysaM-UnicorN
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E20.Fit.to.Be.Tied.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   NegarFD
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E20.Fit.to.Be.Tied.720p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   NegarFD
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E20.Fit.to.Be.Tied.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   NegarFD
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E20.Fit.to.Be.Tied.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   NegarFD
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E20.720p.HDTV.x264-KILLERS   MeysaM-UnicorN
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E20.480p.HDTV.x264-mSD   MeysaM-UnicorN
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E19.The.Geek.Interpreter.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E19.The.Geek.Interpreter.720p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E19.The.Geek.Interpreter.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E19.The.Geek.Interpreter.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E19.HDTV.x264-KILLERS   NegarFD
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E19.720p.HDTV.x264-KILLERS   NegarFD
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E19.480p.HDTV.x264-mSD   NegarFD
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E18.The.Visions.of.Norman.P.Horowitz.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   NegarFD
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E18.The.Visions.of.Norman.P.Horowitz.720p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   NegarFD
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E18.The.Visions.of.Norman.P.Horowitz.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   NegarFD
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E18.The.Visions.of.Norman.P.Horowitz.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   NegarFD
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E18.HDTV.x264-KILLERS   MeysaM-UnicorN
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E18.720p.HDTV.x264-KILLERS   MeysaM-UnicorN
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E18.480p.HDTV.x264-mSD   MeysaM-UnicorN
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E17.The.Worms.Crawl.In.The.Worms.Crawl.Out.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E17.The.Worms.Crawl.In.The.Worms.Crawl.Out.720p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E17.The.Worms.Crawl.In.The.Worms.Crawl.Out.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E17.The.Worms.Crawl.In.The.Worms.Crawl.Out.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E17.KILLERS.fa   NegarFD
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E17.720p.HDTV.x264-KILLERS   NegarFD
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E17.480p.HDTV.x264-mSD   NegarFD
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E16.Uncanny.Valley.of.the.Dolls.REPACK.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   NegarFD
█ مترجم: NegarFD | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E16.Uncanny.Valley.of.the.Dolls.REPACK.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   NegarFD
█ مترجم: NegarFD | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E16.Uncanny.Valley.of.the.Dolls.720p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   NegarFD
█ مترجم: NegarFD | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E16.Uncanny.Valley.of.the.Dolls.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   NegarFD
█ مترجم: NegarFD | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E16.HDTV.x264-KILLERS   NegarFD
█ مترجم: NegarFD | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E16.720p.HDTV.x264-KILLERS   NegarFD
█ مترجم: NegarFD | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E16.480p.HDTV.x264-mSD   NegarFD
█ مترجم: NegarFD | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E15.How.to.Get.a.Head.REPACK.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E15.How.to.Get.a.Head.REPACK.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E15.How.to.Get.a.Head.720p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E15.How.to.Get.a.Head.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E15.720p.HDTV.x264-AVS   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E15.480p.HDTV.x264-mSD   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E14.Through.the.Fog.REPACK.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E14.Through.the.Fog.REPACK.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E14.Through.the.Fog.720p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E14.Through.the.Fog.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E14.HDTV.x264-KILLERS   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E14.HDTV.x264-KILLERS   NegarFD
480p HDTV 
فارسی Elementary.S06E14.720p.HDTV.x264-KILLERS   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E14.480p.HDTV.x264-mSD   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E13.HDTV.x264-KILLERS   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E13.Breathe.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E13.Breathe.720p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E13.Breathe.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E13.Breathe.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E13.720p.HDTV.x264-KILLERS   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E13.480p.HDTV.x264-mSD   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E12.Meet.Your.Maker.REPACK.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69.CHI   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E12.Meet.Your.Maker.REPACK.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69.CHI   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E12.Meet.Your.Maker.720p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.CHI   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E12.Meet.Your.Maker.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA.CHI   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E12.HDTV.x264-KILLERS   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E12.720p.HDTV.x264-KILLERS   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E12.480p.HDTV.x264-mSD   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E11.Youve.Come.a.Long.Way.Baby.720p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E11.You've.Come.a.Long.Way.Baby.720p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E11.Youve.Come.a.Long.Way.Baby.1080p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E11.You've.Come.a.Long.Way.Baby.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E11.WEB.H264-DEFLATE   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E11.720p.WEB.H264-DEFLATE   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E11.1080p.WEB.H264-DEFLATE   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E10.The.Adventure.of.the.Ersatz.Sobekneferu.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E10.The.Adventure.of.the.Ersatz.Sobekneferu.720p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E10.The.Adventure.of.the.Ersatz.Sobekneferu.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E10.The.Adventure.of.the.Ersatz.Sobekneferu.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E10.HDTV.x264-KILLERS   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E10.720p.HDTV.x264-KILLERS   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E10.480p.HDTV.x264-mSD   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E09.Nobody.Lives.Forever.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E09.Nobody.Lives.Forever.720p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E09.Nobody.Lives.Forever.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E09.Nobody.Lives.Forever.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E09.HDTV.x264-PLUTONiUM   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E09.720p.HDTV.x264-PLUTONiUM   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E09.480p.HDTV.x264-mSD   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E08.Sand.Trap.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E08.Sand.Trap.720p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E08.Sand.Trap.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E08.Sand.Trap.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E08.HDTV.x264-LOL   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E08.480p.HDTV.x264-mSD   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E08.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E07.Sober.Companions.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E07.Sober.Companions.720p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E07.Sober.Companions.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E07.Sober.Companions.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E07.HDTV.x264-LOL   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E07.480p.HDTV.x264-mSD   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E07.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E06.HDTV.x264-LOL   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E06.480p.HDTV.x264-mSD   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E06.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E05.HDTV.x264-LOL   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E05.Bits.and.Pieces.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E05.Bits.and.Pieces.720p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E05.Bits.and.Pieces.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E05.Bits.and.Pieces.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E05.480p.HDTV.x264-mSD.HI   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E05.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E04.Our.Time.Is.Up.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E04.Our.Time.Is.Up.720p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E04.Our.Time.Is.Up.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E04.Our.Time.Is.Up.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E04.HDTV.x264-LOL.CHI   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E04.480p.HDTV.x264-mSD.CHI   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E04.1080p.HDTV.X264-DIMENSION.CHI   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E03.Pushing.Buttons.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E03.Pushing.Buttons.720p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E03.Pushing.Buttons.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E03.Pushing.Buttons.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E03.HDTV.x264-LOL   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E03.480p.HDTV.x264-mSD   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E03.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E02.Once.Youve.Ruled.Out.God.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E02.Once.You've.Ruled.Out.God.720p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E02.Once.Youve.Ruled.Out.God.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E02.Once.You've.Ruled.Out.God.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E02.HDTV.x264-LOL   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E02.480p.HDTV.x264-mSD   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E02.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █ 
فارسی Elementary.S06E01.XviD-AFG   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E01.HDTV.x264-LOL   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E01.An.Infinite.Capacity.for.Taking.Pains.720p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E01.An.Infinite.Capacity.for.Taking.Pains.1080p.AMZN.WEB-DL.DD+5.1.H.264-AJP69   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E01.An.Infinite.Capacity.for.Taking.Pains.1080p.10bit.WEBRip.6CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E01.720p.HEVC.x265-MeGusta   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E01.480p.x264-mSD   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary.S06E01.1080p.HDTV.X264-DIMENSION   MeysaM-UnicorN
█ مترجم: میثم موسویان | YekMovies.Net █  
فارسی Elementary - 06x20 - Fit to Be Tied.WEB.fa   NegarFD
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █  
فارسی Elementary - 06x19 - The Geek Interpreter.KILLERS.fa   NegarFD
█ NegarFDمترجم: میثم موسویان و| YekMovies.Net █