زیرنویس فارسی Are You Human? (Are You Human Too? / Neodo Inganini? / 너도 인간이니?) 


لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

Are You Human? (Are You Human Too? / Neodo Inganini? / 너도 인간이니?)

  • سال : 2018
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language نام و مشخصات ریلیز فیلم/سریال فایل ها H.I. ناشر توضیحات
فارسی Are.You.Human.Too.E09-E10.180618.HDTV.H264-NEXT-VIU   IRDOOST
@serial_film_mix_kdream کاری از تیم ترجمه سرزمین لبخندها  
فارسی Are.You.Human.Too.E09-10   f971
 
فارسی Are.You.Human.Too.E07-E08.Per.Sub   f_hellion
NOX ارائه شده توسط تیم ترجمه ی 
فارسی Are.You.Human.Too.E07-E08.180612.HDTV.H264-NEXT-VIU   IRDOOST
@serial_film_mix_kdream کاری از تیم ترجمه سرزمین لبخندها  
فارسی Are.You.Human.Too.E07-08   f971
 
فارسی [email protected]_film_mix_kdream   IRDOOST
@serial_film_mix_kdream کاری از تیم ترجمه سرزمین لبخندها 
فارسی [email protected]_film_mix_kdream   K_drama_dream
ترجمه تیم سرزمین لبخندها . t.me/serial_film_mix_kdream 
فارسی Are.You.Human.Too.E05_6   f971
 
فارسی Are.You.Human.Too.E03   f971
 
فارسی [email protected]_film_mix_kdream   IRDOOST
@serial_film_mix_kdream کاری از تیم ترجمه سرزمین لبخندها  
فارسی [email protected]_film_mix_kdream   K_drama_dream
ترجمه تیم سرزمین لبخندها .t.me/serial_film_mix_kdream  
فارسی Are.You.Human.Too.E02   f971
 
فارسی Are.You.Human.Too.E01.180604.HDTV.H264-NEXT-VIU   K_drama_dream
ترجمه تیم سرزمین لبخندها . t.me/smix_kdream_mix_kdream 
فارسی Are.You.Human.Too.E01   f971
 
فارسی Are You Human Too.E09-E10.sunflowermag.ir   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجم: زهرا 
فارسی Are You Human Too.E07-E08.sunflowermag.ir   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: فرزانه و زهرا 
فارسی Are You Human Too.E05-E06.sunflowermag.ir   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: زهرا و فرزانه 
فارسی Are You Human Too.E03-E04.sunflowermag.ir   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: زهرا و فرزانه 
فارسی Are You Human Too.E02.sunflowermag.ir   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجمان: زهرا و فرزانه 
فارسی Are You Human Too.E01.sunflowermag.ir   zshkoo
کاری از تیم ترجمه مجله گل آفتابگردان مترجم: زهرا  
فارسی Are You Human Episode 09 - E10   Persian Dream Team
DoNyA - Neginell @persiandreamteam  
فارسی Are You Human Episode 07 - E08   Persian Dream Team
DoNyA - Neginell @persiandreamteam  
فارسی Are You Human Episode 05 - E06   Persian Dream Team
DoNyA - Neginell @persiandreamteam  
فارسی Are You Human Episode 03 - E04   Persian Dream Team
DoNyA - Neginell @persiandreamteam  
فارسی Are You Human Episode 02   Persian Dream Team
DoNyA @persiandreamteam  
فارسی Are You Human Episode 01   Persian Dream Team
Neginell @persiandreamteam  
فارسی A. Are You Human Too? OST. part1   f971
ترجمه OST پارت 1 سریال "تو هم انسانی؟"  
فارسی A. Are You Human OST Part.2. 너도 인간이니_ OST Part.2_HD   f971
ترجمه OST پارت دو سریال "تو هم انسانی؟"